Rasa Martens

Rasos Martens dienoraštis

Šypsena gatvėje

Parašė Rasa 2008 Aug 24 0 Komentarų

Sekmadieniui vėl mano manymu nuostabus Justino Marcinkevičiaus eilėraštis apie šypseną..Netgi gal tai galėčiau pavadinti ne tik eilėraščiu, o konkrečia, labai dažnai pasitaikančia situacija šiandien, nors eilėraštis parašytas 1964 metais.

“Ilgai stebėjau vieną žmogų:
jisai stovėjo ir šypsojos.
Gatve važiavo, ėjo žmonės.
O jis stovėjo ir šypsojos.

Kaip keista, ne tiesa?
Vidur dienos
kad taip stovėtų ir šypsotųs…

Aš pasekiau jo žvilgsnį-
rodos, nieko.
Paskui į veidą pažiūrėjau-
kiek pavargęs
ir šiandien nesiskutęs.

Kaip keista, ne tiesa?
Vidur dienos
kad taip stovėtų ir šypsotųs…

Nejučiom
ir aš ėmiau šypsotis.
Nuostabu!
Jūs pabandykit:
vidury dienos
sustokit gatvėj ir lyg niekur nieko
šypsokitės.
Be galo gera.

Paskui aš priėjau prie jo:
-Atleiskit…
jūs visą laiką šypsotės.
Ar negalėtumėt paaiškinti-
kodėl?

Jis pažiūrėjo į mane-
akimirka-
ir šypsena prapuolė:
-Šypsausi? Aš?
Tai jums tik pasirodė…
O, be to,
koks jūsų reikalas?

Ir jis nuėjo.
Aš likau jo vietoj.
Bet jau nei jis, nei aš
nesišypsojom.”

Justinas Marcinkevičius    1964 metai

Kategorijos: Laisvalaikis