Rasa Martens

Rasos Martens dienoraštis

“Kas yra didinga arba menka, svarbu ar nesvarbu? Psichiatrai nustato psichikos sutrikimus žmogui, kuris jautriai ir ūmiai reaguoja į menkus trikdžius, suerzinimus ir jo savigarbos įžeidimus, o juk tas pats žmogus galbūt ramiai pakelia kančias ir sukrėtimus, kurie daugumai atrodo labai baisūs.

Tuo tarpu sveiku ir normaliu laikomas žmogus, kuriam nuolat galima lipti ant nuospaudų jam to nė nepastebint, kuris nemurmėdamas ir nesiskųsdamas ištveria skurdžiausią muziką, apgailėtiniausią architektūtą ir labiausiai užterštą orą, bet kuris tranko kumščiu į stalą ir velniuojasi, vos tik pralošia kortomis kelis grašius. Užeigose labai dažnai esu girdėjęs, kaip geros reputacijos piliečiai, kurie laikomi normaliais ir gerbiamais, dėl prakištos partijos, kai, jų manymu, dėl pralošimo reikia kaltinti partnerį, taip fanatiškai, šiurkščiai, taip kiauliškai keikiasi ir siunta, kad nesitverdavau noru prašyti artimiausiojo gydytojo paguldyti tuos nelaimėlius į ligoninę.

Mat yra įvairių mastelių, kuriuos galima taikyti visiems; bet man niekaip nepavyksta kurį nors iš jų, – nesvarbu, ar mokslinį, ar šiandieninės viešosios moralės mastelį, laikyti kilniu.”

HERMANN HESSE “Skaitymai minutėms”

Kategorijos: Knygos, Pamąstymai apie..