Rasa Martens

Rasos Martens dienoraštis

aut.E.Tutkus

Turbūt niekas kitas, kaip tik mūsų klasikas J.Erlickas, negali taip taikliai, subtiliai aprašyti tokią ” pavojingą” daugeliu girdėtą gyvenimišką situaciją:

Jaukumas
Grįžęs namo, rūbų spintoj randu kažkokį poną…
Tyliai užveriu duris ir ilgai stoviu kitoj pusėj. Širdin smelkiasi tylus
džiaugsmas.
Kitur taigi blakės, tarakonai įsimeta…
Vadinas, čia geri namai.

Jaukinimas
Kitąsyk grįžtu namo, atidarau spintos duris – pono nėr… Tampa liūdna.
Gal kitur jam geriau? Bet gal išėjo tik maisto pasiieškot? Padedu spintoj
duonos ir lašinių, pastatau degtinės butelį. Gal sugrįš…

Moksliniai tyrimai
Apžiūrėjęs spintą, neradau durų į lauką. Todėl man mįslė, kaip ten atsiranda
žmonės.
Bet ar man tokias mįsles spręst? Spintų pasaulis… Pėdkelnių pasaulis… Tai
vadinamieji paraleliniai pasauliai. Ten kitokie dėsniai.
Todėl kitąsyk jau nebesistebiu spintoj radęs poną su žmonos pėdkelnėm
rankoj.

Švelnumas
Vėl grįžtu iš kelionės… Ilgai stoviu miegamojo tarpdury, žiūrėdamas, kaip
jie kruta po antklode. Norisi kilstelt ir pasižiūrėt, kas ten vyksta. Bet
nedrįstu.
Žmona – mano. Bet vyras tai – svetimas! Nežinia, ką pagalvos.
Panašu, lyg būtų kokią brangenybę radę ir negalėtų pasidalint. Tik kad nieko
tokio pas mus nėr…
Atsargiai įlipu į spintą ir užsidarau. Jei norės, vėliau patys papasakos.

Viršenybė
Atrodo, jau švinta. Pabeldžiu iš vidaus.
– Kas ten? – niurna ponas. Maniškė numoja ranka.
– Kas ten bus spintoj…
Ponas ropščiasi iš lovos, žiovaudamas dūlina į tualetą. Aš išlipu iš spintos
ir, demonstratyviai pakėlęs užpakalinę koją, lieju ant fikuso.
Tepajunta, kas čia šeimininkas.

Kategorijos: Laisvalaikis

Vienas Komentaras iki šiol.

  1. Rene says:

    Taip.J.Erlickas yra J.Erlickas!|-))